MENU
Aula_close Layer 1

Befordring

Næstved Kommune yder fri befordring til skoleelever efter  afstandskriterier i Folkeskoleloven.

Elever, der har længere skolevej end:

2½ km. i 0.- 3. klasse
6 km. i 4. - 6. klasse
7 km. i 7. - 9. klasse
9 km. i 10. klasse

Skolevejen er den nærmeste vej eller sti, som eleven kan færdes på til fods, på cykel eller på knallert hele året.
Elever, der har kortere skolevej, kan i særlige tilfælde ydes fri befordring, hvis hensynet til elevens sikkerhed i trafikken gør det påkrævet.

Befordring ydes til elever på skoledage mellem deres folkeregisteradresse og distriktsskole - ikke til/fra SFO.
Eleven skal selv komme fra folkeregisteradressen til opsamlingsstedet. Afstanden mellem folkeregisteradresse og opsamlingssted må maksimalt være:

1,5 km. i 0. - 3. klasse
6 km. i 4. - 6. klasse
7 km. i 7. - 9. klasse
9 km. i 10. klasse

Hvis eleven ikke berettiget til fri befordring, er der mulighed for at købe buskort.
Der ydes ikke fri befordring for elever, der undervises i anden skole end distriktsskolen, med mindre eleven er henvist til denne skole. I de tilfælde er de samme regler gældende som for distriktsskolen.

Den samlede køretid må højst udgøre 60. min. pr. tur inkl. ventetid mellem eventuelt busskifte.

 

Buskøreplaner er tilgængelige på din offentlige trafik  http://dinoffentligetransport.dk/