MENU
Aula_close Layer 1

Forretningsorden

Skolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsordenens bestemmelser er fastsat inden for rammerne af Folkeskoleloven og Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Dokumenter