MENU
Aula_close Layer 1

Brobygning

Brobygning og indhold i Førskoleperioden på Susåskolen, i arbejdet med at styrke overgangene mellem Daginstitution -> Førskole -> BH-klasse.

Formål og mål:

  • At støtte børnene i at skabe mentale forbindelser og fysiske sammenhænge i overgangen mellem daginstitution og skole.
  • At sikre, at børnene får den bedste introduktion til skolelivet.
  • At sikre, at børnene får forhåndskendskab til de nye rammer, samværsformer og voksne.
  • At daginstitutionens arbejde med børnenes udvikling videreføres i skolen.
  • At forældrene inddrages i samarbejdet om deres barns brobygning.

Se mere i vedhæftet dokument

Dokumenter
Brobygning på Susåskolen_0.pdf Shape Created with Sketch.